Firma Estori powstała w 2004 i od początku swojej działalności specjalizuje się we wprowadzaniu na polski rynek szerokiej gamy produktów renomowanych producentów. Posiadamy własną sieć dealerską oraz współpracujemy z największymi dystrybutorami w kraju. Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi odbiorcami, jesteśmy w stanie oferować produkty również w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Litwa. 

Jesteśmy kompetentną firmą, której sukces polega na:

  • Doświadczeniu i rozległej wiedzy o każdym rynku, w którym działamy
  • Wysokim profesjonalizmie naszych pracowników
  • Poważnym podejściu do klienta
  • Optymalnym asortymentcie produktów i usług
  • Wysokiej odpowiedzialności w stosunku do pracowników i partnerów

Estori was founded in 2004 and from the begging it specializes in launch of a wide range of products by reputable brands. We have our own dealership network and we cooperate with the biggest distributors in our country. As we cooperate with our customers for so many years we are able to offer our products in other country as well, such as Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Lithuania.

We are competent company, and our success is based on:

  • Experience and extensive knowledge of every market we work in
  • Very professional employees
  • Reliable service of our customers
  • The best assortment of products and services
  • Huge responsibility for our employees and business partners